Karácsonyi Írj véleményt | Nyereményjáték Szabályzat

Karácsonyi Írj véleményt Nyereményjáték Szabályzat

Kattints a panelek címére, hogy elolvasd a hozzá tartozó leírást!

A promóció részvételi szabályzata

1. A Szervező:

1.1 Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Vitamin360, a.s. (Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia).

2. A Játékos:

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, valamint fontos, hogy a Játékban résztvevők saját Facebook adatlappal rendelkezzenek.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

A nyereményjáték mechanizmusa

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Vitamin360Hungary) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2021. december 14-től 2021. december 20. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik az alábbi két feltételeknek megfelelnek:

 1. Facebook ajánlást ír a Vitamin360 Magyarország Facebook oldalán az alábbi linken keresztül (https://www.facebook.com/Vitamin360Hungary/reviews/), ahol Játékos véleményt formál arról, hogy mennyire elégedett a Szervező szolgáltatásaival, termékeivel, weboldalával, ügyfélszolgálatával, stb. Ehhez Játékos rákattint az “Ajánlod a(z) Vitamin360 Magyarország oldalt?” kérdésnél az “Igen” gombra, majd szöveges formátumban leírja az ajánlását.
 2. A nyereményjáték Facebook bejegyzése alá ír egy kommentet: “Írtam ajánlást, szeretnék nyerni” mondattal.

3.4 Ugyanazon személytől származó többlet ajánlás nem jár további előnyökkel, tehát a Játékos nem növeli a nyerési esélyeit.

3.5 A nyeremény sorsolására 2021. december 21-én, a délelőtti órákban kerül sor.

3.6 A sorsolás nyertesét a Szervező a Vitamin360 Magyarország Facebook oldalán, Facebook bejegyzés formájában teszi közzé, a nyertesek teljes nevével együtt.

3.7 Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.

3.8 A nyertes a nyereményét előre egyeztetett postai címre és időpontban kapja meg.

A promóció és a sorsolás időtartalma

4. A Játék időtartama:

4.1 A Játék kezdőnapja: 2021. december 14. 09:00 óra

4.2 A Játék zárónapja: 2021. december 20. 23:59

5. Sorsolás:

5.1 A nyeremény sorsolásának időpontja: 2021. december 21. 10:00

5.2 A játék jellegéből adódóan 3 fő szerencsés nyertes viheti haza a Nyeremény leírásában szereplő ajándék termékeket.

A nyereményről

6. Nyeremény:

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4 pontban meghatározottak szerint: 3 db Vitamin360 márkájú promóciós csomag, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • 1 db Vitamin360 D-2000 Szájspray (enyhe borsmenta ízesítésű)
 • 1 db Vitamin360 Cink Szájspray (ananász ízesítésű)
 • 1 dbVitamin360 logós Shaker 600 ml (fehér vagy fekete színben)
 • 1 db Vitamin360 logós kapszulatartó (5 rekeszes)
 • 1 db Vitamin360 logós nyakba akasztó (nyakpass)
 • 1 db Vitamin360 logós póló (a méretet a szerencsés nyertesekkel előre leegyeztetjük)
 • 1 db ingyenes szállítás kupon, amelyet a Vitamin360 webáruházában válthat be 2022. január 31-ig. A kupont email-ben, vagy Messenger üzenetben továbbítjuk a nyertes részére.

6.2 Egy fő nyertes egy darab Vitamin360 márkájú promóciós csomag jogosult a nyereménye átvételénél.

6.3. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.4. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.5. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsolhat ki, összesen 3 főt.

6.6. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Vitamin360 Magyarország hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

6.7 Amennyiben a nyertes a nyereményt 5 munkanapon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

Moderálás

7. Moderálás:

7.1 A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.

7.2 A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

7.3 A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

7.4 A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

Adatkezelés

8. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Vitamin360, a.s. (Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Vitamin360, a,s (Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia) végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság:

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása:

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (info@vitamin360.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Vitamin360, a.s. (Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia).

8.10 További adatvédelemi tájékoztatás:

Bővebb adatvédelmi tájékoztatást az alábbi oldalon talál: https://vitamin360.com/hu/adatvedelmi-szabalyzat/

9. Jogorvoslat:

9.1 Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Záró rendelkezések

10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása:

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11. Záró rendelkezések:

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

11.2. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Kattints a panelek címére, hogy elolvasd a hozzá tartozó leírást!

A promóció részvételi szabályzata

1. A Szervező:

1.1 Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Vitamin360, a.s. (Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia).

2. A Játékos:

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, valamint fontos, hogy a Játékban résztvevők saját Facebook adatlappal rendelkezzenek.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

A nyereményjáték mechanizmusa

3. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Vitamin360Hungary) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2021. december 14-től 2021. december 20. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik az alábbi két feltételeknek megfelelnek:

 1. Facebook ajánlást ír a Vitamin360 Magyarország Facebook oldalán az alábbi linken keresztül (https://www.facebook.com/Vitamin360Hungary/reviews/), ahol Játékos véleményt formál arról, hogy mennyire elégedett a Szervező szolgáltatásaival, termékeivel, weboldalával, ügyfélszolgálatával, stb. Ehhez Játékos rákattint az “Ajánlod a(z) Vitamin360 Magyarország oldalt?” kérdésnél az “Igen” gombra, majd szöveges formátumban leírja az ajánlását.
 2. A nyereményjáték Facebook bejegyzése alá ír egy kommentet: “Írtam ajánlást, szeretnék nyerni” mondattal.

3.4 Ugyanazon személytől származó többlet ajánlás nem jár további előnyökkel, tehát a Játékos nem növeli a nyerési esélyeit.

3.5 A nyeremény sorsolására 2021. december 21-án, a délelőtti órákban kerül sor.

3.6 A sorsolás nyertesét a Szervező a Vitamin360 Magyarország Facebook oldalán, Facebook bejegyzés formájában teszi közzé, a nyertesek teljes nevével együtt.

3.7 Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.

3.8 A nyertes a nyereményét előre egyeztetett postai címre és időpontban kapja meg.

A promóció és a sorsolás időtartalma

4. A Játék időtartama:

4.1 A Játék kezdőnapja: 2021. december 14. 09:00 óra

4.2 A Játék zárónapja: 2021. december 20. 23:59

5. Sorsolás:

5.1 A nyeremény sorsolásának időpontja: 2021. december 21. 10:00

5.2 A játék jellegéből adódóan 3 fő szerencsés nyertes viheti haza a Nyeremény leírásában szereplő ajándék termékeket.

A nyereményről

6. Nyeremény:

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4 pontban meghatározottak szerint: 3 db Vitamin360 márkájú promóciós csomag, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • 1 db Vitamin360 D-2000 Szájspray (enyhe borsmenta ízesítésű)
 • 1 db Vitamin360 Cink Szájspray (ananász ízesítésű)
 • 1 dbVitamin360 logós Shaker 600 ml (fehér vagy fekete színben)
 • 1 db Vitamin360 logós kapszulatartó (5 rekeszes)
 • 1 db Vitamin360 logós nyakba akasztó (nyakpass)
 • 1 db Vitamin360 logós póló (a méretet a szerencsés nyertesekkel előre leegyeztetjük)
 • 1 db ingyenes szállítás kupon, amelyet a Vitamin360 webáruházában válthat be 2022. január 31-ig. A kupont email-ben, vagy Messenger üzenetben továbbítjuk a nyertes részére.

6.2 Egy fő nyertes egy darab Vitamin360 márkájú promóciós csomag jogosult a nyereménye átvételénél.

6.3. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.4. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.5. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsolhat ki, összesen 3 főt.

6.6. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Vitamin360 Magyarország hivatalos Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

6.7 Amennyiben a nyertes a nyereményt 5 munkanapon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

Moderálás

7. Moderálás:

7.1 A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.

7.2 A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

7.3 A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

7.4 A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

Adatkezelés

8. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Vitamin360, a.s. (Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Vitamin360, a,s (Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia) végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság:

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása:

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (info@vitamin360.com) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Vitamin360, a.s. (Priemyselná 6734 Dunajská Streda 929 01, Szlovákia).

8.10 További adatvédelemi tájékoztatás:

Bővebb adatvédelmi tájékoztatást az alábbi oldalon talál: https://vitamin360.com/hu/adatvedelmi-szabalyzat/

9. Jogorvoslat:

9.1 Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Záró rendelkezések

10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása:

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11. Záró rendelkezések:

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

11.2. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.